S. NONAME OF HON'BLE JUDGETENURE OF M.P. HIGH COURT 
1Shri B.K. Choudhari (EXP.)01/11/195602/04/1958
2Shri V.R. Sen (EXP. ON 19/11/1969) 01/11/195614/12/1958
3Shri T.P. Naik (EXP.)01/11/195608/05/1972
4Shri A.H. Khan (EXP.)01/11/195620/03/1968
5Shri V.R. Nevaskar (EXP.)01/11/195620/03/1968
6Shri S.M. Samvatsar (EXP.)01/11/195610/11/1957
7Shri B.K. Chaturvedi (EXP.)12/03/195710/04/1958
8Shri T.C. Shrivastava (EXP.)12/03/195706/09/1962
9Shri H.R. Krishnan (EXP.)06/01/195809/01/1972
10Shri K.L. Pandey (EXP.)26/09/195820/09/1971
11Shri S.B. Sen (EXP.)13/04/195901/10/1972
12Shri N.M. Golwalker (EXP.)13/04/195920/09/1970
13Shri P.R. Sharma (EXP.)13/04/195902/02/1971
14Shri S.P. Bahrgava (EXP. on 28/12/93)27/06/196019/08/1973
15Shri C.B. Kekre (EXP on 21/03/1969)27/06/196026/06/1962
16Shri M.A. Razzaque (EXP.)27/06/196001/04/1970
17Shri R.J. Bhave (EXP.)27/06/196014/03/1976
18Shri Suraj Bhan Grover (EXP.)06/12/196503/02/1971
19Shri C. Kondaiah (EXP.)24/06/197627/10/1977
20Shri C.M. Lodha (EXP.) out of State28/06/197606/07/1978
21Shri S.M.N. Raina (EXP.)29/07/196820/05/1977
22Shri S.R. Vyas (EXP on 12/06/1990) 19/06/197021/02/1980
23Shri K.K. Dube (EXP.)11/12/197001/05/1982
24Shri N.C. Dwivedi (EXP.)15/02/197102/09/1981
25Shri R.K. Tankha (EXP.)15/09/197229/05/1988
26Shri M.L. Malik (EXP.on 21/05/1997)02/06/197305/05/1983
27Shri R.L. Murab (EXP.)02/06/197315/10/1982
28Shri B.R. Dube (EXP.)05/02/197421/08/1979
29Shri U.N. Bhachawat (EXP.)05/02/197415/06/1985
30Shri C.P. Sen (EXP.)05/02/197407/02/1989
31Shri G.G. Sohani (EXP.)02/06/197418/12/1990
32Shri S.S. Sharma(EXP.)24/06/197402/04/1987
33Shri P.D. Mulye (EXP.)07/07/197504/10/1988
34Shri J.P. Bajpai (EXP.)07/07/197502/10/1991
35Shri A.R. Naokar (EXP on 05/02/1986)01/12/197731/08/1982
36Shri S.J. Surana (EXP.)01/12/197710/01/1981
37Shri H.G. Mishra (EXP on 23/07/1982)01/12/197723/07/1982
38Shri Chandrapal Singh (EXP)16/03/197804/11/1985
39Shri R.C. Vijaya Vargiya21/08/197810/01/1986
40Shri B.C. Verma (EXP.)21/08/197816/09/1991
41Shri S.K. Seth (EXP)27/11/197818/06/1983
42Shri Faizanuddin (EXP.)27/11/197805/02/1994
43Shri R.C. Shrivastava (EXP.)02/11/197925/01/1989
44Shri M.D. Bhatt (EXP.)02/11/197925/01/1989
45Shri K.N. Shukla (EXP.)02/11/197925/01/1989
46Dr. T.N. Singh06/05/198220/03/1993
47Shri N.K. Singh (EXP.)07/04/198308/06/1990
48Shri K.K. Adhikari (EXP)07/04/198328/04/1989
49Shri Gulab Gupta 20/05/198323/04/1994
50Shri B.M. Lal (EXP.)14/05/198422/03/1991
51Shri K.K. Verma (EXP.)14/05/198404/01/1993
52Shri K.L. Shrivastava (EXP.)14/05/198410/12/1990
53Shri P.C. Pathak (EXP.)14/05/198406/01/1992
54Shri K.M. Agrawal (EXP.)14/05/198423/04/1994
55Shri R.P. Singh (EXP.on30/01/1997)14/05/198410/02/1990
56Shri Sachchidanand Awasthy (EXP.)14/05/198412/08/1990
57Shri R.K. Verma (EXP.)14/05/198431/07/1992
58Shri V.D. Gyani14/05/198423/04/1994
59Shri B.B.L. Shrivastava (EXP.)04/07/198611/03/1991
60Shri A.G. Qureshi(EXP.)04/07/198606/12/1994
61Shri I.P. Rao (EXP.)20/06/199421/04/1995
62Shri R. M. Rustogi (EXP.)22/01/198710/06/1989
63Shri Y.B. Suryavanshi(EXP.)22/01/198707/09/1990
64Shri S.K. Dubey02/03/198814/08/1998
65Shri R.C. Lahoti (former C.J.I.)03/05/198801/02/1994
66Shri D.P.S. Chauhan28/04/199425/03/2000
67Shri S.D. Jha (EXP.)24/03/198928/04/1994
68Shri D.M. Dharmadhikari24/03/198921/01/2000
69Shri N.P. Singh (EXP.)24/04/199411/09/1999
70Shri K.L. Issrani (EXP.)28/07/199023/04/1994
71Shri Shacheendra Dwivedi (EXP.)28/07/199025/01/1999
72Shri V.S. Kokje28/07/199023/04/1994
73Shri R.D. Shukla (EXP.)28/07/199009/05/1998
74Shri S.K. Chawla (EXP.)28/07/199028/05/1994
75Shri P.N.S. Chauhan 28/07/199015/10/1995
76Shri R.D. Vyas28/04/199406/04/2001
77Shri B.A. Khan 12/11/199013/01/2000
78Shri M.W. Deo (EXP. on 05/01/1997)28/12/199008/08/1994
79Shri K.M. Pandey (EXP.)24/01/199128/03/1994
80Shri S.P. Shrivastava, (EXP.) other State10/12/199706/04/2002
81Shri A.S. Tripathi (EXP. on 22/11/1994)28/04/199415/07/1998
82Shri M.V. Tamasker15/06/199215/09/1995
83Shri A.R. Tiwari (EXP.)15/06/199230/06/1998
84Shri P.P. Naolekar15/06/199223/04/1994
85Shri D.K. Jain01/07/199205/10/1996
86Shri R.P. Awasthy (EXP.)01/07/199203/07/1996
87Shri J.G. Chitre 'other State'08/02/199430/08/2001
88Shri Tej Shanker (EXP.)14/02/199405/04/1999
89Shri Tejinder Singh Doabia 'other State'02/03/199406/12/1997
90Shri P.C. Nayak (Tr. to Chhattisgarh)16/03/199423/03/1994
91Shri K.S. Shrivastava27/09/199428/09/1994
92Dr. Maithili Sharan27/09/199412/06/2001
93Shri D.K. Jain27/09/199428/09/1994
94Smt. Sarojni Saxena (EXP.on15/03/03)27/09/199428/09/1994
95Shri M.S.A. Siddiqui27/09/199428/09/1994
96Shri S.K. Tiwari 27/09/199428/09/1994
97Shri Rajeev Gupta27/09/199421/04/2005
98Shri Ram Prakash Gupta06/05/199601/12/1999
99Shri C.K. Prasad21/11/199406/09/2001
100Shri Fakhruddin (Tr. to Chhattisgarh)(EXP.)15/12/199418/05/2001
101Shri Ramesh Surajmal Garg15/12/1994 31-10-2000 again 17-09-2007 to 15-04-2010
102Shri Deepak Verma15/12/199401/01/2008
103Shri S.B. Sakrikar19/06/199529/12/2002
104Shri S.C. Pandey06/09/199509/09/2001
105Shri V.K. Agarwal06/09/199507/11/2002
106Shri N.K. Jain06/09/199530/09/2003
107Shri Dipak Misra17/01/199621/12/2009
108Shri S.K. Kulshreshtha24/01/199601/10/2008
109Shri S.S. Jha24/01/199615/10/2007
110Shri Shambhoo Singh24/01/199605/07/2001
111Miss Usha Shukla24/01/199621/09/2003
112Shri S.P. Khare17/03/199725/10/2004
113Shri Sushil Harkauli 05/02/199910/10/2012
114Shri A.K. Gohil26/04/199901/07/2008
115Shri R.B. Dixit26/04/199922/06/2003
116Shri N.G. Karambelkar26/04/199912/03/2002
117Shri S.S. Saraf (EXP.)26/04/199908/07/2002
118Shri A.K. Mishra25/10/199909/09/2010
119Shri A.M. Sapre25/10/199908/02/2010
120Shri S.L. Kochar22/10/200126/10/2010
121Shri K.K. Lahoti22/10/200106/03/2014
122Shri U.N. Singh22/10/200129/11/2004
123Shri Narayan Singh 'AZAD'22/10/200115/06/2004
124Shri P.C. Agarwal (EXP.)22/10/200106/01/2005
125Shri Chandresh Bhushan (EXP.)22/10/200102/11/2005
126Shri Vishnu Deo Narayan07/12/200413/08/2005
127Shri Subhash Samwatsar01/04/200220/12/2009
128Shri Sugandhi Lal Jain01/04/200205/06/2007
129Shri Ajit Singh 01/04/200219/03/2015
130Shri Vinay Mittal 07/07/200230/12/2010
131Shri A.K. Shrivastava02/09/200231/01/2014
132Shri S.K. Pande21/03/200304/08/2006
133Shri A.K. Awasthy21/03/200320/02/2006
134Shri Ashok Kumar Tiwari08/09/200306/06/2006
135Shri Rakesh Saksena11/10/200408/09/2013
136Shri N.K. Mody11/10/200406/12/2013
137Miss Sheela Khanna11/10/200407/10/2008
138Shri Abhay M. Naik13/04/200508/09/2011
139Shri W.A. Shah13/04/200531/12/2008
140Shri A.K. Saxena13/04/200530/06/2009
141Shri Ram Kishore Gupta18/10/2005Resignation on 30/11/2010
142Smt. Manjusha Namjoshi (EXP.)18/10/200521/08/2009
143Shri Shyam Sunder Dwivedi18/10/200531/08/2010
144Shri Syed Ali Naqvi18/10/200524/12/2009
145Shri Subhash Chandra Vyas18/10/200518/04/2008
146Shri B.M. Gupta25/11/200520/08/2009
147Shri A.P. Shrivastava25/11/200526/11/2009
148Shri S.N. Aggarwal28/02/200625/08/2012
149Smt. Sushma Shrivastava15/05/200612/11/2011
150Shri S.C. Sinho15/05/200620/08/2012
151Shri R.C. Mishra11/09/200603/06/2013
152Shri Kedar Singh Chauhan02/03/200706/05/2010
153Smt. Indrani Datta01/07/200816/11/2011
154Shri I.S. Shrivastava25/08/200916/12/2011
155Shri Piyush Mathur 14/10/2009Resignation on 01/09/2010
156Shri Alok Aradhe29/12/200915/09/2016 (Transfer to Jammu & Shri Nagar High Court)
157Shri B.K. Dube03/05/201020/01/2014
158Shri Anil Kumar Sharma03/05/201001/10/2014
159Smt. Vimla Jain13/09/201011/06/2014
160Shri M.A. Siddiqui13/09/201001/07/2013
161Shri G.D.Saxena03/01/201102/04/2014
162Shri G.S. Solanki03/05/201006/09/2015
163Shri T.K. Kaushal 03/01/201008/09/2015
164Shri B.D. Rathi 01/04/201316/09/2015
165Shri K.K. Trivedi 27/05/201110/01/2016
166Smt S. R. Waghmare (sad demise)11/10/200413/04/2016
167Shri S. K. Gupta 28/02/201411/05/2016
168Shri M.C. Garg (PHC Delhi) 18/04/201109/06/2016
169Shri U.C. Maheshwari 11/10/2004Resignation on 27/06/2016
170Shri S. S. Kemkar21/03/200315/04/2016 (Transfer to Bombay High Court)
171Shri Rajendra Menon 01/04/200214/03/2017
172Shri N. K. Gupta03/05/201030/06/2017
173Shri Subhash Kakade 01/04/201323/01/2017
174Shri M. K. Mudgal 01/04/201328/08/2016
175Shri D. K. Paliwal 01/04/201316/03/2017
176Shri Jarat Kumar Jain28/02/201422/01/2017
177Shri Alok Verma30/06/201427/11/2017
178Shri S. K. Gangele11/10/200425/07/2018
179Shri Sushil Kumar Palo15/04/201401/11/2018
180Shri Rajendra Mahajan25/10/201406/03/2018
181Shri Ved Prakash Sharma07/04/201601/01/2018
182Shri Anurag Kumar Shrivastava07/04/201610/04/2018
183Shri Housla Prasad Singh07/04/201630/06/2018
184Shri Ashok Kumar Joshi07/04/201610/11/2018
185Shri S. K. Seth 21/03/200309/06/2019
186Shri CHANDRAHAS SIRPURKAR25/10/201403/03/2019
187Shri HULUVADI G. RAMESH15.11.201819.05.2019
188Shri Pankaj Kumar Jaiswal11/10/200404/02/2019 (Transfer to Allahabad High Court)
189Shri RAVI SHANKAR JHA18.10.200506.10.2019 (Transfer to High Court of Punjab and Haryana)
190Shri J. K. MAHESHWARI25.11.200506.10.2019 (Transfer to Andhra Pradesh High Court)
191Shri VIVEK AGARWAL05.07.201616.10.2019 (Transfer to Allahabad High Court)
192Sushri Vandana Kasrekar25.10.201413.12.2020 (Demise)
193SHRI SUNIL KUMAR AWASTHI13.10.2016Resignation on 02.01.2021
194SHRI SATISH CHANDRA SHARMA18.01.200804.01.2021 (Transfer to Karnataka High Court)
195SHRI SANJAY YADAV02.03.200707.01.2021 (Transfer to Allahabad High Court)
196SHRI VISHNU PRATAP SINGH CHAUHAN19.11.201815.03.2021
197SHRI JAGDISH PRASAD GUPTA07.04.201620.03.2021
198SHRI MOHD. FAHIM ANWAR19.06.201804.04.2021