S. NONAME OF HON'BLE JUDGETENURE AS JUDGE OF M.P. HIGH COURT 
1Shri B.K. Choudhari (EXP.)01/11/195602/04/1958
2Shri V.R. Sen (EXP. ON 19/11/1969) 01/11/195614/12/1958
3Shri T.P. Naik (EXP.)01/11/195608/05/1972
4Shri A.H. Khan (EXP.)01/11/195620/03/1968
5Shri V.R. Nevaskar (EXP.)01/11/195620/03/1968
6Shri S.M. Samvatsar (EXP.)01/11/195610/11/1957
7Shri B.K. Chaturvedi (EXP.)12/03/195710/04/1958
8Shri T.C. Shrivastava (EXP.)12/03/195706/09/1962
9Shri H.R. Krishnan (EXP.)06/01/195809/01/1972
10Shri K.L. Pandey (EXP.)26/09/195820/09/1971
11Shri S.B. Sen (EXP.)13/04/195901/10/1972
12Shri N.M. Golwalker (EXP.)13/04/195920/09/1970
13Shri P.R. Sharma (EXP.)13/04/195902/02/1971
14Shri S.P. Bahrgava (EXP. on 28/12/93)27/06/196019/08/1973
15Shri C.B. Kekre (EXP on 21/03/1969)27/06/196026/06/1962
16Shri M.A. Razzaque (EXP.)27/06/196001/04/1970
17Shri R.J. Bhave (EXP.)27/06/196014/03/1976
18Shri Suraj Bhan Grover (EXP.)06/12/196503/02/1971
19Shri C. Kondaiah (EXP.)24/06/197627/10/1977
20Shri C.M. Lodha (EXP.) out of State28/06/197606/07/1978
21Shri S.M.N. Raina (EXP.)29/07/196820/05/1977
22Shri S.R. Vyas (EXP on 12/06/1990) 19/06/197021/02/1980
23Shri K.K. Dube (EXP.)11/12/197001/05/1982
24Shri N.C. Dwivedi (EXP.)15/02/197102/09/1981
25Shri R.K. Tankha (EXP.)15/09/197229/05/1988
26Shri M.L. Malik (EXP.on 21/05/1997)02/06/197305/05/1983
27Shri R.L. Murab (EXP.)02/06/197315/10/1982
28Shri B.R. Dube (EXP.)05/02/197421/08/1979
29Shri U.N. Bhachawat (EXP.)05/02/197415/06/1985
30Shri C.P. Sen (EXP.)05/02/197407/02/1989
31Shri G.G. Sohani (EXP.)02/06/197418/12/1990
32Shri S.S. Sharma(EXP.)24/06/197402/04/1987
33Shri P.D. Mulye (EXP.)07/07/197504/10/1988
34Shri J.P. Bajpai (EXP.)07/07/197502/10/1991
35Shri A.R. Naokar (EXP on 05/02/1986)01/12/197731/08/1982
36Shri S.J. Surana (EXP.)01/12/197710/01/1981
37Shri H.G. Mishra (EXP on 23/07/1982)01/12/197723/07/1982
38Shri Chandrapal Singh (EXP)16/03/197804/11/1985
39Shri R.C. Vijaya Vargiya21/08/197810/01/1986
40Shri B.C. Verma (EXP.)21/08/197816/09/1991
41Shri S.K. Seth (EXP)27/11/197818/06/1983
42Shri Faizanuddin (EXP.)27/11/197805/02/1994
43Shri R.C. Shrivastava (EXP.)02/11/197925/01/1989
44Shri M.D. Bhatt (EXP.)02/11/197925/01/1989
45Shri K.N. Shukla (EXP.)02/11/197925/01/1989
46Dr. T.N. Singh (EXP.)06/05/198220/03/1993
47Shri N.K. Singh (EXP.)07/04/198308/06/1990
48Shri K.K. Adhikari (EXP.)07/04/198328/04/1989
49Shri Gulab Gupta (EXP.)20/05/198323/04/1994
50Shri B.M. Lal (EXP.)14/05/198422/03/1991
51Shri K.K. Verma (EXP.)14/05/198404/01/1993
52Shri K.L. Shrivastava (EXP.)14/05/198410/12/1990
53Shri P.C. Pathak (EXP.)14/05/198406/01/1992
54Shri K.M. Agrawal (EXP.)14/05/198423/04/1994
55Shri R.P. Singh (EXP.on30/01/1997)14/05/198410/02/1990
56Shri Sachchidanand Awasthy (EXP.)14/05/198412/08/1990
57Shri R.K. Verma (EXP.)14/05/198431/07/1992
58Shri V.D. Gyani14/05/198423/04/1994
59Shri B.B.L. Shrivastava (EXP.)04/07/198611/03/1991
60Shri A.G. Qureshi(EXP.)04/07/198606/12/1994
61Shri I.P. Rao (EXP.)20/06/199421/04/1995
62Shri R. M. Rustogi (EXP.)22/01/198710/06/1989
63Shri Y.B. Suryavanshi(EXP.)22/01/198707/09/1990
64Shri S.K. Dubey02/03/198814/08/1998
65Shri R.C. Lahoti (former C.J.I.) (EXP.)03/05/198801/02/1994
66Shri D.P.S. Chauhan28/04/199425/03/2000
67Shri S.D. Jha (EXP.)24/03/198928/04/1994
68Shri D.M. Dharmadhikari24/03/198921/01/2000
69Shri N.P. Singh (EXP.)24/04/199411/09/1999
70Shri K.L. Issrani (EXP.)28/07/199023/04/1994
71Shri Shacheendra Dwivedi (EXP.)28/07/199025/01/1999
72Shri V.S. Kokje28/07/199023/04/1994
73Shri R.D. Shukla (EXP.)28/07/199009/05/1998
74Shri S.K. Chawla (EXP.)28/07/199028/05/1994
75Shri P.N.S. Chauhan 28/07/199015/10/1995
76Shri R.D. Vyas28/04/199406/04/2001
77Shri B.A. Khan 12/11/199013/01/2000
78Shri M.W. Deo (EXP. on 05/01/1997)28/12/199008/08/1994
79Shri K.M. Pandey (EXP.)24/01/199128/03/1994
80Shri S.P. Shrivastava, (EXP.)10/12/199706/04/2002
81Shri A.S. Tripathi (EXP. on 22/11/1994)28/04/199415/07/1998
82Shri M.V. Tamasker (EXP.)15/06/199215/09/1995
83Shri A.R. Tiwari (EXP.)15/06/199230/06/1998
84Shri P.P. Naolekar 15/06/199223/04/1994
85Shri D.K. Jain01/07/199205/10/1996
86Shri R.P. Awasthy (EXP.)01/07/199203/07/1996
87Shri J.G. Chitre (EXP.)08/02/199430/08/2001
88Shri Tej Shanker (EXP.)14/02/199405/04/1999
89Shri Tejinder Singh Doabia02/03/199406/12/1997
90Shri P.C. Nayak (Tr. to Chhattisgarh)16/03/199423/03/1994
91Shri K.S. Shrivastava27/09/199428/09/1994
92Dr. Maithili Sharan27/09/199412/06/2001
93Shri D.K. Jain27/09/199428/09/1994
94Smt. Sarojni Saxena (EXP.on15/03/03)27/09/199428/09/1994
95Shri M.S.A. Siddiqui27/09/199428/09/1994
96Shri S.K. Tiwari (EXP.)27/09/199428/09/1994
97Shri Rajeev Gupta27/09/199421/04/2005
98Shri Ram Prakash Gupta (EXP.)06/05/199601/12/1999
99Shri C.K. Prasad21/11/199406/09/2001
100Shri Fakhruddin (Tr. to Chhattisgarh)(EXP.)15/12/199418/05/2001
101Shri Ramesh Surajmal Garg15/12/1994 31-10-2000
Joined as Judge MP High Court on 17-09-2007 to 15-04-2010
102Shri Deepak Verma15/12/199401/01/2008
103Shri S.B. Sakrikar19/06/199529/12/2002
104Shri S.C. Pandey06/09/199509/09/2001
105Shri V.K. Agarwal06/09/199507/11/2002
106Shri N.K. Jain06/09/199530/09/2003
107Shri Dipak Misra17/01/199621/12/2009
108Shri S.K. Kulshreshtha24/01/199601/10/2008
109Shri S.S. Jha24/01/199615/10/2007
110Shri Shambhoo Singh24/01/199605/07/2001
111Miss Usha Shukla24/01/199621/09/2003
112Shri S.P. Khare17/03/199725/10/2004
113Shri Sushil Harkauli 05/02/199910/10/2012
114Shri A.K. Gohil26/04/199901/07/2008
115Shri R.B. Dixit26/04/199922/06/2003
116Shri N.G. Karambelkar26/04/199912/03/2002
117Shri S.S. Saraf (EXP.)26/04/199908/07/2002
118Shri A.K. Mishra25/10/199909/09/2010
119Shri A.M. Sapre25/10/199908/02/2010
120Shri S.L. Kochar22/10/200126/10/2010
121Shri K.K. Lahoti22/10/200106/03/2014
122Shri U.N. Singh22/10/200129/11/2004
123Shri Narayan Singh 'AZAD' (EXP.)22/10/200115/06/2004
124Shri P.C. Agarwal (EXP.)22/10/200106/01/2005
125Shri Chandresh Bhushan (EXP.)22/10/200102/11/2005
126Shri Vishnu Deo Narayan07/12/200413/08/2005
127Shri Subhash Samwatsar01/04/200220/12/2009
128Shri Sugandhi Lal Jain01/04/200205/06/2007
129Shri Ajit Singh 01/04/200219/03/2015
130Shri Vinay Mittal 07/07/200230/12/2010
131Shri A.K. Shrivastava02/09/200231/01/2014
132Shri S.K. Pande21/03/200304/08/2006
133Shri A.K. Awasthy21/03/200320/02/2006
134Shri Ashok Kumar Tiwari08/09/200306/06/2006
135Shri Rakesh Saksena11/10/200408/09/2013
136Shri N.K. Mody11/10/200406/12/2013
137Miss Sheela Khanna11/10/200407/10/2008
138Shri Abhay M. Naik13/04/200508/09/2011
139Shri W.A. Shah13/04/200531/12/2008
140Shri A.K. Saxena13/04/200530/06/2009
141Shri Ram Kishore Gupta18/10/2005Resignation on 30/11/2010
142Smt. Manjusha Namjoshi (EXP.)18/10/200521/08/2009
143Shri Shyam Sunder Dwivedi18/10/200531/08/2010
144Shri Syed Ali Naqvi18/10/200524/12/2009
145Shri Subhash Chandra Vyas (EXP.)18/10/200518/04/2008
146Shri B.M. Gupta25/11/200520/08/2009
147Shri A.P. Shrivastava25/11/200526/11/2009
148Shri S.N. Aggarwal28/02/200625/08/2012
149Smt. Sushma Shrivastava15/05/200612/11/2011
150Shri S.C. Sinho15/05/200620/08/2012
151Shri R.C. Mishra11/09/200603/06/2013
152Shri Kedar Singh Chauhan02/03/200706/05/2010
153Smt. Indrani Datta01/07/200816/11/2011
154Shri I.S. Shrivastava25/08/200916/12/2011
155Shri Piyush Mathur 14/10/2009Resignation on 01/09/2010
156Shri Alok Aradhe29/12/200915/09/2016 (Transfer to Jammu & Shri Nagar High Court)
157Shri B.K. Dube03/05/201020/01/2014
158Shri Anil Kumar Sharma03/05/201001/10/2014
159Smt. Vimla Jain13/09/201011/06/2014
160Shri M.A. Siddiqui13/09/201001/07/2013
161Shri G.D.Saxena03/01/201102/04/2014
162Shri G.S. Solanki03/05/201006/09/2015
163Shri T.K. Kaushal 03/01/201008/09/2015
164Shri B.D. Rathi 01/04/201316/09/2015
165Shri K.K. Trivedi 27/05/201110/01/2016
166Smt S. R. Waghmare (sad demise)11/10/200413/04/2016
167Shri S. K. Gupta 28/02/201411/05/2016
168Shri M.C. Garg (PHC Delhi) 18/04/201109/06/2016
169Shri U.C. Maheshwari 11/10/2004Resignation on 27/06/2016
170Shri S. S. Kemkar21/03/200315/04/2016 (Transfer to Bombay High Court)
171Shri Rajendra Menon 01/04/200214/03/2017
172Shri N. K. Gupta03/05/201030/06/2017
173Shri Subhash Kakade 01/04/201323/01/2017
174Shri M. K. Mudgal 01/04/201328/08/2016
175Shri D. K. Paliwal 01/04/201316/03/2017
176Shri Jarat Kumar Jain28/02/201422/01/2017
177Shri Alok Verma30/06/201427/11/2017
178Shri S. K. Gangele11/10/200425/07/2018
179Shri Sushil Kumar Palo15/04/201401/11/2018
180Shri Rajendra Mahajan25/10/201406/03/2018
181Shri Ved Prakash Sharma07/04/201601/01/2018
182Shri Anurag Kumar Shrivastava07/04/201610/04/2018
183Shri Housla Prasad Singh07/04/201630/06/2018
184Shri Ashok Kumar Joshi07/04/201610/11/2018
185Shri S. K. Seth (EXP.)21/03/200309/06/2019
186Shri Chandrahas Sirpurkar25/10/201403/03/2019
187Shri Huluvadi G. Ramesh15/11/201819/05/2019
188Shri Pankaj Kumar Jaiswal11/10/200404/02/2019 (Transfer to Allahabad High Court)
189Shri Ravi Shankar Jha18/10/200506/10/2019 (Transfer to High Court of Punjab and Haryana)
190Shri J. K. Maheshwari25/11/200506/10/2019 (Transfer to Andhra Pradesh High Court)
191Sushri Vandana Kasrekar25/10/201413/12/2020 (Demise)
192Shri Sunil Kumar Awasthi13/10/2016Resignation on 02/01/2021
193Shri Satish Chandra Sharma18/01/200804/01/2021 (Transfer to Karnataka High Court)
194Shri Sanjay Yadav02/03/200707/01/2021 (Transfer to Allahabad High Court)
195Shri Vishnu Pratap Singh Chauhan19/11/201815/03/2021
196Shri Jagdish Prasad Gupta07/04/201620/03/2021
197Shri Mohd. Fahim Anwar19/06/201804/04/2021
198Shri B.K. Shrivastava19/06/201830/06/2021
199Shri Akhil Kumar Srivastava19/06/201804/08/2021
200Shri Prakash Shrivastava18/01/200810/10/2021 (Elevated as The Chief Justice of Calcutta High Court)
201Shri Shailendra Shukla19/11/201816/11/2021
202Shri Rajendra Kumar Srivastava19/06/201831/12/2021
203Shri Satish Kumar Sharma25/11/202124/05/2022
204Shri Purushaindra Kumar Kaurav08/10/202101/06/2022 (Transfer to Delhi High Court)