1
Virendra Bahadur Singh, Registrar (Ministerial),
2
Uma Shankar Dubey, Registrar (Ministerial),
3
Ajay Pawar, Joint Registrar,
4
Kishor Pithawe, Joint Registrar,
5
Shri Anand V. Mandloi, Budget Officer,
6
Sh. Rajesh Kumar Sharma, Deputy Registrar,
7
Smt. Rhia Tripathi, Deputy Registrar,
8
Mukesh Dwivedi, Deputy Registrar,
9
Anil Pawar, Deputy Registrar,